آمار سایت

دستهایش - شعر های عاشقانه

شعر های عاشقانه

نوشته هایی که هیچ جایی نمیتونید مثل اونو پیدا کنید

به دستهای او نگاه میکنم که میتواند 

 از زمین هزلر ریشه گیاه هرز براورد

ومیتواند از فضا هزار ستاره را به زیر پر دراورد

به دستهای خود نگاه میکنم که از سپیده تا غروب  

هزار کاغذ سپید را سیاه میکند

مرا فریب میدهدتورا فریب میدهد

گناه میکند چرا سپیدراسیاه میکتد چرا؟

چراگناه میکند ؟

دلم میگیرد میمیرد و هیچکس سراغ از ان نمیگیرد

ادعای خداپرستی مان دنیا را سیاه کرده

ولی به یاد نداریم چرا خلق شدیم

غرورمان را بیشتر از ایمان باور داریم

حتی بیشتر از عشق

+نوشته شده در جمعه 1 مرداد‌ماه سال 1389ساعت09:02 ب.ظتوسط ایدا | نظرات (7)

نظرات (7) نظرات (7)